Zamówienie publiczne: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku: Część 1: od skrzyżowania z DK 92 do skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce; Część 2: od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 w systemie zaprojektuj i wybuduj

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-07-24
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-09-01 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Jaworska - Augustyniak
Data publikacji: 2017-07-24 08:25:41
Ostatnia zmiana w dniu 2017-09-11 11:19:04 (aktualizacja) przez Marta Jaworska - Augustyniak