Zamówienie publiczne: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 260 wraz z wiaduktem nad linią kolejową nr 353 Poznań Wschód – Skandawa oraz linią kolejową nr 281 Oleśnica – Chojnice w m. Gniezno

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-03-23
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2020-04-09 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2020-03-23 08:03:01
Ostatnia zmiana w dniu 2020-06-03 16:10:17 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska