Zamówienie publiczne: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 przebudowa mostu na przepust w m. Tarnowo Pałuckie w km 3+783

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-03-27
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-04-12 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2019-03-27 13:14:37
Ostatnia zmiana w dniu 2019-05-24 11:20:33 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek