Zamówienie publiczne: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 242 na odcinku Łobżenica - Luchowo

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-02-14
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-03-03 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2017-02-14 11:39:45
Ostatnia zmiana w dniu 2017-04-07 11:54:47 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek