Zamówienie publiczne: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk – Gołańcz w m. Wyrzysk

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-04-08
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-04-25 10:00:00

Opis zamówienia

DW 194 Wyrzysk

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Olejniczak
Data publikacji: 2016-04-08 11:21:30
Ostatnia zmiana w dniu 2016-05-23 11:48:13 (aktualizacja) przez Joanna Olejniczak