Zamówienie publiczne: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odcinku od m. Wyrzysk do m. Osiek nad Notecią

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-08-21
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-10-02 12:00:00

Opis zamówienia

dokumentacja techniczna

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2018-08-21 14:30:56
Ostatnia zmiana w dniu 2018-10-31 11:51:21 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek