Zamówienie publiczne: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 189 w granicach administracyjnych m. Blękwit

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-03-01
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-03-16 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2017-03-01 13:59:12
Ostatnia zmiana w dniu 2017-04-06 10:08:03 (aktualizacja) przez Renata Stempniak