Zamówienie publiczne: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła na odcinku od granicy województw Wielkopolskiego i Pomorskiego do km 19+165

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-03-02
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-03-17 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2017-03-02 08:34:01
Ostatnia zmiana w dniu 2017-04-21 09:35:19 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek