Zamówienie publiczne: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła: CZĘŚĆ 1 na odcinku Debrzno – Lipka od km 19 +125 do 23+516; CZĘŚĆ 2 w miejscowości Krajenka; CZĘŚĆ 3 na odcinku od granicy gmin Złotów/Zakrzewo do skrzyżowania z DP 1022P (z wyłączeniem skrzyżowania); CZĘŚĆ 4 na odcinku przejścia przez Blękwit w granicach administracyjnych miejscowości; CZĘŚĆ 5 wraz z budową nowego mostu nad rzeką Głomią w m. Skórka; CZĘŚĆ 6 na odcinku od m. Żeleźnica do m. Dolnik

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-04-11
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-05-30 10:00:00

Opis zamówienia

Część 1 Debrzno-LipkaCzęść 2 miejscowosc KrajenkaCzęść 3 granica gmin Złotów Zakrzewo do skrzyżowania z DP1022PCzęść 4 Czluchów Piła w m. BłękwitCzęść 5 budowa nowego mostu nad rz. Głomnia w m. SkórkaCzęść 6 od m. Żeleznica do m. Dolnik

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2016-04-11 12:54:22
Ostatnia zmiana w dniu 2016-10-05 11:45:19 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek