Zamówienie publiczne: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 na odcinku od obwodnicy Wronek do skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 186 i 116 w systemie zaprojektuj i wybuduj

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-07-19
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-08-21 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2017-07-19 08:11:55
Ostatnia zmiana w dniu 2017-09-08 09:00:13 (aktualizacja) przez Renata Stempniak