Zamówienie publiczne: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód – Ujście od m. Jabłonowo do m. Ujście

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-04-11
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-04-27 10:00:00

Opis zamówienia

Międzychód - Ujście

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Olejniczak
Data publikacji: 2016-04-11 10:35:31
Ostatnia zmiana w dniu 2016-05-23 14:33:15 (aktualizacja) przez Joanna Olejniczak