Zamówienie publiczne: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowia Góra – Międzychód – budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta – dokończenie zadania (rozbiórka mostu)

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-01-09
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2020-01-27 12:00:00

Opis zamówienia

materiały

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ewa Skrzypczak
Data publikacji: 2020-01-09 13:18:19
Ostatnia zmiana w dniu 2020-02-18 08:05:36 (aktualizacja) przez Ewa Skrzypczak