Zamówienie publiczne: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowia Góra – Międzychód – budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta – dokończenie zadania, etap I

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-02-19
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-03-06 11:00:00

Opis zamówienia

dokumentacja

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ewa Skrzypczak
Data publikacji: 2019-02-19 12:54:17
Ostatnia zmiana w dniu 2019-03-22 09:29:40 (aktualizacja) przez Ewa Skrzypczak