Zamówienie publiczne: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik-Kwiejce-korekta łuku

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-05-17
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-06-02 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Olejniczak
Data publikacji: 2017-05-17 11:39:26
Ostatnia zmiana w dniu 2017-07-04 13:46:48 (aktualizacja) przez Joanna Olejniczak