Zamówienie publiczne: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana- droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku: Część 1: od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska Część 2: od końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki)

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-07-24
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-09-04 12:00:00

Opis zamówienia

czesc1

czesc2

materiały2

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2018-07-24 09:17:58
Ostatnia zmiana w dniu 2018-10-19 09:02:36 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska