Zamówienie publiczne: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana – droga krajowa nr 22 (Przesieki): - cz.1 na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego w m. Kuźnica Żelichowska - cz.2 na odcinku od końca obszaru zabudowanego w m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki)

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-08-30
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-10-09 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Jaworska - Augustyniak
Data publikacji: 2017-08-28 14:51:07
Ostatnia zmiana w dniu 2017-10-12 10:37:51 (aktualizacja) przez Marta Jaworska - Augustyniak