Zamówienie publiczne: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 na odcinku od skrzyżowania z DW nr 184 i 186 włącznie do m. Nojewo w systemie zaprojektuj i wybuduj

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-07-18
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-08-18 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2017-07-18 07:30:49
Ostatnia zmiana w dniu 2017-09-08 09:12:42 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek