Zamówienie publiczne: Rozbudowa budynku biurowego Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-03-16
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-03-31 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2017-03-16 10:28:23
Ostatnia zmiana w dniu 2017-05-15 10:33:18 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek