Zamówienie publiczne: Rozbiórka budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej położonych w miejscowości Krajenka przy ul. Złotowskiej 23 i 25, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 188

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-05-24
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-06-10 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2019-05-24 12:19:22
Ostatnia zmiana w dniu 2019-07-10 11:33:45 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska