Zamówienie publiczne: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drodze wojewódzkiej nr 442 na obszarze działania RDW w Koninie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-02-15
Prowadzący postępowanie: RDW Konin
Termin składania ofert: do 2016-03-02 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Magdalena Matuszak
Data publikacji: 2016-02-16 07:37:09
Ostatnia zmiana w dniu 2016-03-23 13:00:09 (aktualizacja) przez Magdalena Matuszak