Zamówienie publiczne: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach na 2018 rok

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-12-06
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2017-12-21 10:00:00

Opis zamówienia

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach na 2018 rok - 3500,0 m2

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Beata Szczepaniak
Data publikacji: 2017-12-06 15:04:54
Ostatnia zmiana w dniu 2018-02-14 14:00:23 (aktualizacja) przez Beata Szczepaniak