Zamówienie publiczne: Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich nr 444 i 445 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wielkopolskim

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-04-17
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-05-06 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2019-04-17 13:33:26
Ostatnia zmiana w dniu 2019-06-12 08:05:00 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek