Zamówienie publiczne: Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich na terenie działania poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich z podziałem na 20 części

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-01-27
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2020-02-11 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2020-01-27 12:56:01
Ostatnia zmiana w dniu 2020-04-20 14:52:30 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek