Zamówienie publiczne: Remontu nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 181 odcinek Drawsko – Wieleń od km 18+020 d0 km 20+870

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-05-24
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-06-12 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2017-05-24 10:11:59
Ostatnia zmiana w dniu 2017-07-19 13:41:57 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek