Zamówienie publiczne: Remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 193 w m. Pietronki od km 7+100 do km 7+720

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-07-05
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-07-23 13:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2018-07-05 12:09:22
Ostatnia zmiana w dniu 2018-08-24 14:29:52 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek