Zamówienie publiczne: Remont zjazdów i chodnika na drodze wojewódzkiej nr 473 Koło-Dąbie-Łask-Piotrków Trybunalski na odcinku Koło-Powiercie Kolonia-Przybyłów

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-02-27
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-04-04 13:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2018-02-27 10:46:41
Ostatnia zmiana w dniu 2018-05-09 13:13:24 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek