Zamówienie publiczne: Remont wspornika podporęczowego mostu położonego w ciągu DW 444 przez rzekę Kuroch w miejscowości Odolanów

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-06-25
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-07-10 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2018-06-25 14:30:31
Ostatnia zmiana w dniu 2019-01-14 09:01:36 (aktualizacja) przez Renata Stempniak