Zamówienie publiczne: Remont wspornika podporęczowego mostu położonego w ciągu DW 444 przez rzekę Kuroch w miejscowości Odolanów

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-07-13
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-07-31 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2018-07-13 11:14:36
Ostatnia zmiana w dniu 2018-09-27 14:34:25 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek