Zamówienie publiczne: Remont wewnętrznej instalacji C.O. w budynku Obwodu Drogowego w Międzychodzie, ul. Wigury 12, należącego do WZDW w Poznaniu i Powiatu Międzychodzkiego.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-05-27
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2015-06-10 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: JTC Software
Data publikacji: 2015-08-10 15:49:05
Ostatnia zmiana w dniu 2020-04-02 14:08:41 (aktualizacja) przez JTC Software