Zamówienie publiczne: Remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 185 w m. Obrzycko

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-08-10
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-09-08 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2017-08-10 11:32:26
Ostatnia zmiana w dniu 2017-10-02 12:17:31 (aktualizacja) przez Renata Stempniak