Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 odc. Kąty – Czerwona Wieś od km 17 + 750 do km 20 + 500

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-10-07
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-10-23 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2015-10-07 12:19:04
Ostatnia zmiana w dniu 2015-11-16 10:32:48 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek