Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 w m. Oborniki

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-03-12
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-04-11 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2018-03-12 13:48:23
Ostatnia zmiana w dniu 2018-06-04 10:32:35 (aktualizacja) przez Renata Stempniak