Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184 w m. Śmiłowo

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-02-05
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-02-21 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2018-02-05 12:54:01
Ostatnia zmiana w dniu 2018-04-09 09:31:25 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek