Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 na odcinku Lubasz - Dębe

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-02-27
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-03-23 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2018-02-27 13:55:01
Ostatnia zmiana w dniu 2018-04-24 10:01:46 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek