Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 na odc. Lubasz-Dębe

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-08-08
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-09-11 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2017-08-08 13:29:00
Ostatnia zmiana w dniu 2017-10-09 12:46:07 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek