Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 na odc. Lubasz-Dębe

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-06-28
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-07-31 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2017-06-28 09:35:54
Ostatnia zmiana w dniu 2017-08-01 12:19:17 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek