Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 180 odcinek Trzcianka - Wrząca

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-05-24
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-06-13 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Olejniczak
Data publikacji: 2017-05-24 13:31:19
Ostatnia zmiana w dniu 2017-07-04 13:45:33 (aktualizacja) przez Joanna Olejniczak