Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 180 na odcinku Trzcianka-Wrząca

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-02-01
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-02-16 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2018-02-01 12:28:24
Ostatnia zmiana w dniu 2019-01-14 08:51:15 (aktualizacja) przez Renata Stempniak