Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 w m. Połajewo od km 64+570 do km 66+580

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-07-03
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-07-18 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2018-07-03 11:41:19
Ostatnia zmiana w dniu 2019-01-14 09:02:42 (aktualizacja) przez Renata Stempniak