Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 w m. Połajewo od km 64+570 do km 66+580

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-07-24
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-08-09 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2018-07-24 14:51:19
Ostatnia zmiana w dniu 2018-10-05 11:46:12 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek