Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178, odcinek Huta - Przybychowo

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-05-24
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-06-09 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2017-05-24 13:01:49
Ostatnia zmiana w dniu 2017-07-18 10:17:04 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek