Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 w m. Wieleń, ul. Kościuszki i Staszica

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-05-24
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-06-08 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2017-05-24 12:40:50
Ostatnia zmiana w dniu 2017-06-13 11:14:19 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek