Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 w m. Wieleń ul. Kościuszki i Staszica

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-06-22
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-07-14 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2017-06-22 08:52:50
Ostatnia zmiana w dniu 2017-08-25 11:11:08 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek