Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 184 odc. Ostroróg – Karolewo od km 12+510,00 do km 14+230,00

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-07-23
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-08-10 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2015-08-10 21:27:03
Ostatnia zmiana w dniu 2015-08-28 09:43:43 (aktualizacja) przez Renata Stempniak