Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 182 Międzychód – Wronki – Piotrowo – Czarnków - Ujście od km 3+750,00 do km 6+850,00

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-05-30
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-06-21 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2017-05-30 14:51:31
Ostatnia zmiana w dniu 2017-07-17 09:04:01 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek