Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 182 Międzychód –Wronki-Piotrowo-Czarnków-Ujście od km 28+800,00 do km 29+950,00 długości 1150,00 m

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-10-07
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-10-24 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2016-10-07 15:02:53
Ostatnia zmiana w dniu 2016-12-02 13:15:23 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek