Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 160 Suchań-Międzychód-Gorzyń-Miedzichowo od km 122+880,00 do km 127+430,00, długość 4550,0 m

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-05-10
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-05-25 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2017-05-10 13:26:02
Ostatnia zmiana w dniu 2017-06-28 09:18:57 (aktualizacja) przez Renata Stempniak