Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 149 – droga nr 150 Rzecin – Smolary – droga nr 140 (13+500,00 - 14+700,00)

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-08-11
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-08-26 10:00:00

Opis zamówienia

Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 149 – droga nr 150 Rzecin – Smolary – droga nr 140 (13+500,00 - 14+700,00)

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2015-08-11 12:12:51
Ostatnia zmiana w dniu 2015-09-11 14:51:16 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek