Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 149 droga 150 Rzecin-Smolary – Droga nr 140 w km 14+700 do km 16+000

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-03-08
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-03-24 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Olejniczak
Data publikacji: 2016-03-08 13:47:15
Ostatnia zmiana w dniu 2018-02-01 11:55:07 (aktualizacja) przez Joanna Olejniczak