Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 149 - Droga 150 - Rzecin-Smolary - Droga 140 (km 16-000,00 - 19+050,00

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-06-10
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-07-12 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2016-06-10 11:46:50
Ostatnia zmiana w dniu 2016-08-03 13:33:49 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek